Kontakt

AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany
Prevádzka: Fabiniho 23, 052 01, Spišská Nová Ves
Sídlo firmy: AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, 053 11 Smižany

tel.:053/44 11 612, 0903 419 168, 0904 225 408
e-mail:agrospissnv@agrospis.sk

IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK2020504673

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7871/V